Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordnær kontortid.  Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.